Auson Balsamterpentin


Auson balsamterpentin är ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som används till spädning av trätjära och linoljefärger.

ART.NR  /  STORLEKAR  

66000201 / 1-lit flaska
66000265 / 5-lit dunk
66000259 / 25-lit dunk
66604790 / 208-lit fat